Helsingborg (Besöksadress)
Gåsebäcksvägen 30
252 27 Helsingborg

Huvudkontor (HK)

Telefon: 042-20 26 00

Pistolgatan 2
254 66 Helsingborg

Besöksadress

Gåsebäcksvägen 30
252 27 Helsingborg

Öppetider

07:00-16:30

Beredskap 24/7

Servicetekniker: 042-20 26 00

Industrielektriker: 0727-21 30 21

OrganisaTionsnummer

556765-3869

Faktureringsadress

Mekano AB
Pistolgatan 2
254 66 Helsingborg

faktura@mekano.se

Pdf Faktura

Är ni kund och önskar få er faktura på e-post?

ekonomi@mekano.se

FÖRSÄLJNING

kommer inom kort!

SERVICE

kommer inom kort!

TRYCKLUFT

kommer inom kort!

EKONOMI

kommer inom kort!

LOGISTIK

kommer inom kort!

BEREDSKAP

kommer inom kort!